සෙරීනා පැරදවූ 19 හැවිරිදි ‌ය‌ෞවනිය

19 හැවිරිදි කැනේඩියානු ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා බියන්කා ඇන්ඩෘස් ඇමරිකානු විවෘත ටෙනිස් ශූරතාව ජයග්‍රහණය කිරීමට සමත් වුණා.

ඒ, ලොව අංක එකේ ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා සෙරීනා විලියම්ස් හයට තුනක් සහ හතට පහක් ලෙස පරාජයට පත් කරමින්.

මෙම ජයග්‍රහණයත් සමඟ කැනේඩියානු අගමැති ජස්ටින් ටෲඩෝ ටෙනිස් ක්‍රීඩිකා බියන්කා ඇන්ඩෘස්ට සුබ පැතුම් එක් කර තිබෙනවා.

37 හැවිරිදි සෙරීනා විලියම්ස් 23 වරක් ග්‍රෑන්ඞ් ස්ලෑම් ටෙනිස් තරගාවලියේ ශූරතාව හිමිකරගත්තා.