මෙවර ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේදී වර්ෂාවෙන් නව ලෝක වාර්තාවක්.

ක්‍රිකට් ලෝක කුසලානයේ ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශය අතර පැවැත්වීමට තිබු තරඟය වර්ෂාව නිසා අතහැර දමන්න සිදු වුණා. ඒ නිසා දෙපිලටම ප්‍රසාද ලකුණු 2 බැගින් හිමි වුණා.

ඒ වගේම ඊයේ තරඟය අතහැර දැමීමත් සමඟ මෙවර ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය වාර්තා අතරට ගියා. ඒ වැඩිම තරඟ ප්‍රමාණයක් අතහැර දමන ලද ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරඟාවලිය ලෙසයි. මෙවර තරඟාවලියේදී මේ දක්වා තරඟ 3ක් වර්ෂාව නිසා අත්හැර දමා තිබෙනවා.

ඉන් තරඟ 2 ක් ම ශ්‍රී ලංකාව සහභාගී වූ ඒවා වීම විශේෂත්වයක්. මීට පෙර 2003 සහ 1992 ක්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරඟාවලි වලදී තරංග 2 බැගින් අත්හැර දමා තිබෙනවා.