වවුනියාවේ වන අලියකුගේ දිවි අහිමි වෙයි.

කොළඹ සිට යාපනය බලා ධාවනය වු රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියේ වවුනියාව ,පුලියන්කුලම, රාමනූර් ප්‍රදේශයේදී අද(20) අළුයම වන අලියෙකු ගැටීමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව වවුනියාව වනජිවි කාර්යාල නිලධාරීන් පවසනවා.

වවුනියාව වනජිවි කාර්යාල නිලධාරීන් පැවසූවේ අලුයම 4.00 ට පමණ, වන අලියා දුම්රියේ ගැටීමෙන් ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවයි.

වයස අවුරුදු 25 ක් පමණ වන උස අඩි 8 ක් පමණ වන අලියෙකු එලෙස ජිවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බවත් මීට සතියකට පමණ පෙර අදාළ ප්‍රදේශයේදී දුම්රියේ ගැටීමෙන එළ ගවයින් 15 දෙනෙකු පමණ ජිවිතක්ෂයට පත් වූ බවත් වනජිවි නිලධාරීන් පැවසුවා

මියගිය වන අලියාගේ පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණ කටයුතු වවුනියාව වනජිවි කාර්යාල නිලධාරීන් විසින් සිදු කරනු ලබනවා