“එක්වරම බුර්කා‍ව, නිකාබයෙන් ඉවත්වෙන්න අප‍ට බැහැ.” – එම්.ආර්.එම්.මලික්

මුහුණු ආවරණ තහනම් කරමින් රජය ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබුණද එක්වරම බුර්කා‍ව,නිකාබය වැනි පලඳනාවලින් ඉවත්වීමට නොහැකි බව මුස්ලිම් කාන්තාවන් පවසනවා යැයි මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්‍ෂ එම්.ආර්.එම්.මලික් මහතා සඳහන් කරනවා.

බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මුහුණු වසාගෙන මාර්ගවල ගමන් කළ තමන්ට මුහුණ නිරාවරණය කරගෙන යෑම යම් අපහසුවක් දැනෙන්නේයැයි එම කාන්තාවන් පවසන බවද අධ්‍යක්‍ෂවරයා කියා සිටියා.

“ඇතැම් මුස්ලිම් කාන්තාවන් මා සමග ප්‍රකාශ කළා වසර ගණනාවක් මුහුණ වසාගෙන ගිහින් එක් වරම මුහුණ නිරාවරණය කරගෙන යාම හරියට නිරුවතින් පාරේ යනවා වගේ කියලා.

ඒ නිසා බුර්කාව හා නිකාබය නොමැතිව කටයුතු කිරීමට හුරුවෙන්න එම කාන්තාවන්ට ටික කලක් ගත වේවි.එය වරදක් ලෙස නොසැලකිය යුතුයි” යනුවෙන් ඔහු ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත් මුහුණු ආවරණ තහනම් කරමින් රජය විසින් නිකුත් කර තිබෙන ගැසට් නිවේදනයට අනුව කටයුතු කරන ලෙස සියලුම මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත්,රජය පනවන ඕනෑම නීතියකට අවනත වීමට මුස්ලිම් සමාජය සූදානම් බවත් එම්.ආර්.එම්.මලික් මහතා පවසා සිටියා.