ධීවරයින්ට අනතුරු ඇඟවීම්.

හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වූ මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය පැයට කිලෝමීටර් 60ත් 70 ත් අතර අගයක් දක්වා ඉහළ යාමත්, එම මුහුදු ප්‍රදේශය විටින් විට ඉතා රළු විය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

පුත්තලම සිට මන්නාරම සහ කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළඟේ වේගය ද විටින් විට පැයට කිලෝමීටර් 60 දක්වා වැඩිවිය හැකියි.

හේතුවෙන් කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙන්නේ ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව මේ පිළිබඳව ඉතා අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙසයි.