ඉන්දියාවේ සුපිරි රියැලිටි වැඩසටහනකට විරාජ් පෙරේරාට ආරාධනා. (PHOTOS/VIDEO)

ලෝකයේම ජනප්‍රිය ඉන්දියාවේ විකාශනය වන ප්‍රමුඛතම රියැලිටි වැඩසටහනක් වන Indian Idol සංගීත වැඩසටහනේ ආරාධිතයෙකු ලෙස සහභාගී වීමට ශ්‍රී ලාංකේය ජනප්‍රිය ගායක විරාජ් පෙරේරා හට අවස්ථාව ලැබී තිබෙනවා.

ඊයේ දිනයේදී පැවැත්වුණ Indian Idol වැඩසටහෙනේදී මෙලස ඔහු ආරාධිතයෙකු ලෙස සහභාගී වුණා.

Indian Idol වැඩසටහන සඳහා ශ්‍රී ලාංකික ගායකයෙකු සහභාගී වුණ පළමු අවස්ථාව මෙය වනවා. එමෙන්ම එහිදී ඔහුට සුපිරි ඉන්දියානු සංගීතවේදීනන් වන ජස්කරන් සිං සහ සන්දීප් දත් හා එක්ව කටයතු කිරීමට අවස්ථාව උදා වී තිබෙනවා.