නේවාසික වීසා ලබාදීමට බුද්ධි අංශ අනුමැතිය අනිවාර්ය කෙරේ.

0
321

මෙරට නේවාසික වීසා ලබා ගැනීමට අපේක්ෂා කරන සෑම විදේශිකයකුම රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ අනුමැතිය ලබා ගත යුතු බවට රජය නිර්දේශ කර තිබෙනවා.

රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ අනුමැතියෙන් පසුව ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය අනුව නේවාසික වීසා ලබාගත හැකිය. ඒ අනුව මෙරට නේවාසික වීසා ලබා සිටින මාලදිවයින් වැසියන්ටද ඉදිරියේදී රාජ්‍ය බුද්ධි අංශයේ අනුමැතිය ලබා ගැනීමට සිදුවනවා.

මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය යටතේ මෙරට ආගමික කටයුතුවල යෙදීම සඳහා පාකිස්තාන, ඊජිප්තු, බංගලාදේශ, ඉරාන හා සවුදි අරාබියානු ජාතිකයන් දෙසීයකට පමණ නේවාසික වීසා ලබා දී ඇති බව හෙළිව තිබෙනවා.

පාස්කු ඉරිදා ප‍්‍රහාරයෙන් පසු ආරක්ෂාව දැඩි කිරීමේ අරමුණින් හා වහාබ්වාදී දේශකයන් ලංකාවට පැමිණීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් රජය මෙම තීරණය ගෙන තිබෙනවා.