වාහන ආනයනකරුවෝ අනාතවෙයි.

රටතුල ඇතිවූ කලබලකාරී වාතාවරණය හමුවේ රථ වාහන මිල අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් පහල වැටී ඇතැයි වාර්තා වනවා.

දිවයින පුරාම වාහන අලෙවිය සම්පූර්ණයෙන් ඇණහිට ඇති බව වාහන ආනයනකරුවන්ගේ සංගමයේ සභාපති ඉන්දික සම්පත් මෙරෙන්චිගේ මහතා පවසනවා.

වාහන මිලදී ගැනීමට බලා පොරොත්තුවෙන් සිටින අයට මීට වඩා හොඳ කාලයක් නොලැබෙන බවද ඔහු කියා සිටියා.

විශේෂයෙන් ජනතාව ඉතා අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක සිටින නිසා ණය වී වාහන මිලදී ගැනීමට ඔවුන් නොපෙළෙඹෙන බවත් පවසන ඒ මහතා 90%ක් පමණ වාහන මිලදී ගනු ලබන්නේ ණය වී බවද පැවසුවා.

වාහන ගෙන්වන ලද අයට වරායෙන් වාහන නිදහස් කර ගැනීමට නොහැකිව හිර වී ඇති බවත්, තමාට වාර්තා වන බවත්, මේ දිනවල බැංකුවලින් පවා ණය නිදහස් කර ගැනීමේ කටයුතු අසීරුව ඇති බවද ඔහු පෙන්වා දෙනවා.