යුද හමුදාවේ නිල ඇඳුමකට සමාන ඇඳුමක් හා ආයුධ කීපයක් සමඟ නිවසක සැඟවී සිටි තරුණයෙක් අල්ලයි. (PHOTOS)

0
84

යුද හමුදාවේ නිල ඇදුමකට සමාන ඇදුමක් හා කඩු කිණිසි ඇතුලු ආයුධ කීපයක් සමග යාපනයේ කොකුවිල් ප්‍රදේශයේ නිවසක් තුළ සැගවී සිටි තරුණයෙකු 15 දා උදෑසන පොලීසිය විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

උදෑසන හයට පමණ ආරක්ෂක අංශ යාපනයේ නිවෙස් කීපයක් සෝදීසි කළ අවස්ථාවේදී මොහුව හමු වී ඇති අතර යුද හමුදා නිලධාරීන් පිරිසක් විසින් අදාල සැකකරුව යාපනය පොලීසිය වෙත බාර දී තිබෙනවා.

යාපනය පොලීසිය සැකකරුගෙන් ප්‍රශ්න කරනවා.