ශ්‍රී ලංකාවේ ඇමරිකානු තානාපතිනිය හා ජපාන තානාපතිවරයා ජනපති හමුවෙයි

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න