එජාපයේ නව සන්ධානය 31ට පෙර.

ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණ නමින් නව සන්ධානය පිහිටුවීම සහ ජනාධිපති අපේක්ෂකයා නම් කිරීම ලබන 31 වැනිදාට පෙර සිදුකරන බව මහානගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා පවසනවා.

සන්ධානය සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ප‍්‍රශ්න සියල්ලක්ම මේ වනවිට අවසන් කර ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කරනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මූලිකත්වයෙන් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදී ජාතික පෙරමුණේ නව පුළුල් සන්ධානය පිහිටුවීම සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා වට කිහිපයක්ම පැවති අතර සන්ධාන නායකත්ව මණ්ඩලය එකඟතාව මත අවසන් තීරණය ගන්නා බවත් ඔහු කියා සිටියා.