තවත් දෙදෙනෙක් හෙට ජනපති කොමිසමට.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ බලාගාර සඳහා ඉන්ධන සහ විදුලි ධාරිතා මිළදී ගැනිමේදි සිදු වූ වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිල්ලකට අදාළව ප්‍රකාශයක් ලබා ගැනීම සඳහා හිටපු විදුලිබල අමාත්‍ය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රංජිත් සියඹලාපිටිය හෙට (13)ජනාධිපති කොමිසමේ පොලිස් ඒකකය හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතයි.

මේ අතර ගාමිණි ජයවික්‍රම පෙරේරා ද එම කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටීමට නියමිතයි.

ඒ මහපොළ ශිෂ්‍යත්ව භාරකාර අරමුදලේ සිදුව ඇති වංචා දුෂණ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් ලබාදීම සඳහායි.