සොයිසා පුර මහල් නිවාස සංකීර්ණයෙන් අත් බෝම්බ ඇතුළු උපකරණ රැසක් හමුවෙයි.

0
2069

රත්මලාන, සොයිසා පුර මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ තිබී අත්බෝම්බ දෙකක් ඇතුළු භාණ්ඩ තොගයක් පොලිස් භාරයට ගැනුණා.

පොලීසිය සහ ගුවන් හමුදාව අද රත්මලාන ප්‍රදේශයේ කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී මෙම භාණ්ඩ සොයා ගෙන ඇත්තේ රත්මලාන සොයිසා පුර මහල් නිවාස සංකීර්ණයේ ක්‍රිඩාංගණයක් අසල තිබීයදීයි.

අත්බෝම්බ 2ක් සහ ඩෙටනේටර් 5ක්, මෙහිදී සොයාගෙන තිබෙනවා .

කිසියම් අයෙකු විසින් මේවා එම ස්ථානයේ දමා යන්නට ඇති බව පොලිසිය සැක කරනවා.

සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මකයි.