පොලිස් නිලධාරීන් 49කට මාරුවීම්.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන් 9 දෙනෙකු ඇතුළු ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් නිලධාරින් 49 දෙනෙකුට ස්ථානමාරු වීම් ලබාදී තිබෙනවා.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කාර්යාලය සඳහන් කළේ,ජාතික පොලිස් කොමිෂන් සභාවේ අනුමැතිය පරිදි සේවයේ අවශ්‍යතාවය මත පදනම්ව මෙම ස්ථාන මාරුවීම් ලබාදී ඇති බවයි.