අද (25) මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට දුම්රිය වැඩ වරයි

අද (25) මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට දුම්රිය වෘත්තීය සමිති එකමුතුවද වැඩ වර්ජනයක නිරතවන බව නිවේදනය කළේය.

වැටුප් විෂමතා ගැටළුව මෙයට හෙතු වී ඇත.

එම සංගමයේ නියෝජිතවරයෙකු පැවසුවේ අද මධ්‍යම රාත්‍රීයේ සිට තැපැල් දුම්රියන්ද අත්හිටුවනු ඇති.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න