ඇමෙරිකාවේ ඉලිනොයිස් හි දුම්රියක් ගිනිගනී

එක්සත් ජනපදයේ ඉලිනොයිස් ප්‍රදේශයේ දුම්රියක ගින්නක් ඇතිව තිබේ. තීන්ත සහ වාර්නිෂ් ආදිය නිෂ්පාදනයට යොදාගන්න ගිනි ගන්න සුළු ද්‍රව රසායනික ද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ දුම්රිය ප්‍රවාහන ටැංකියක් මෙලෙස ගිනි ගැනීමට ලක්ව තිබේ.

ප්‍රාදේශීය මාධ්‍ය වාර්තා කරන ආකයරයට සැතපුම් ගණනාවක් ඈතට දුම්රියෙන් නිකුත් වන දුමාරය දැකගත හැක. හදිසි සහන සේවාව විසින් අවට ප්‍රදේශ වාසීන් ද පාසල් දරුවන් ද නිවෙස්, පාසල් කාර්යාල සියල්ලෙන්ම ඉවත් කර ඇති අතර, ප්‍රදේශයට විදුලිය විසන්ධි කර ඇත. ගිනි ගන්නා දුම්රියට ඉහළින් අධි බල විදුලි රැහැන් ගමන් ගන්නා බව ද සඳහන් ය.

තුවාල කරුවන් මෙතෙක් කිසිවෙක් වාර්තා වී නොමැත. දුම්රිය තුල වෙනත් මැදිරි වල අතිශයින් ගිනිගන්නා රසායනික ද්‍රව අඩංගු බැවින් මෙතෙක් ගින්න නිවීම සඳහා ප්‍රාදේශීය ගිනි නිවීම් සේවා වලට අවසර ලබා දී නොමැති අතර ඒ සඳහා විශේෂඥ උපදෙස් පරිදි මෙහෙයුමක් ක්‍රියාත්මකයි.