කොළඹ – හංවැල්ල මාර්ගයේ ගමනාගමනය සීමා කරයි.

නවගමුව ශ්‍රී පත්තිනි දේවාලයේ ඇසළ පෙරහැර හේතුවෙන් අද (17) සිට හෙට යන දෙදින කොළඹ – හංවැල්ල මාර්ගයේ වාහන ගමනාගමන සීමා කෙරෙන බව පොලිසිය පවසනවා.

ඒ අනුව අද රාත්‍රී 10.00 සිට අළුයම 01.00 දක්වාත් හෙට පෙරවරු 10.00 සිට සවස 01.00 දක්වා කාලය තුළ ගමනා ගමන සීමා කෙරෙනවා.

අදාල කාලසීමාව තුළ එම මාර්ග භාවිත කරන රියදුරන් විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස ද පොලිසිය ඉල්ලීමක් කරනවා.