මේ වසරේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි සංචාරක නැව් ගණන ඉහළට

0
217

ගෙවුණු මාස 10ක කාලය තුලදී ශ්‍රී ලංකාවේ කොළඹ වරාය ඇතුළුව වරායන් වෙත පැමිණෙන සංචාරක මගී නෞකාවල වර්ධනයක් පෙන්නුම් කරන බව ශ්‍රී ලංකා වරාය අධිකාරිය සඳහන් කර සිටිනවා.

ඒ අනුව මේ වසරේ ගෙවුණ මාස 10ක කාලයත් තුළ කොළඹ වරායට පැමිණ ඇති සංචාරක මගී ප්‍රවාහන නෞකා ගණණ 45ක් වන අතර එය පසුගිය වසර හා සැසදීමේදි නෞකා 10ක වර්ධනයක් බවයි ඔවුන් පවසන්නේ.

2017 තුළ හම්බන්තොට වරායද ඇතුළත්ව ශ්‍රී ලංකාවේ වරායන් වෙත පැමිණ අති නෞකා සංඛ්‍යාව 58ක් බවටත් දැනගන්නට ලැබෙනවා

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here