සංචාරණයේ රැකියා – සැමට වඩා හොඳ අනාගතයකට

අද ලෝක සංචාරක දිනයයි. මෙවර එහි තේමාව “සංචාරණයේ රැකියා – සැමට වඩා හොඳ අනාගතයකට”. ඉන්දියාවේ නව දිල්ලි අගනුවර මෙවර එහි සත්කාරක රාජ්‍යයයි.

වර්තමානය සඳහා ලෝකයට නව ප්‍රතිපත්ති අවශ්‍යව තිබේ. ඒ සංචාරක කර්මාන්තය සඳහායි. එවැනි ප්‍රවණතා තරුණ ප්‍රජාවට සහ කාන්තාවන්ට වඩා හොඳ රැකියා අවස්ථා ගොඩනගනු ඇත.

සංචාරක සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා අත්‍යවශ්‍ය වේ. ඒවා තාක්ෂණයේ නව්‍ය කරණය සමඟ යාවත්කාලීන විය යුතු ය.

සංචාරක සංචාරක කර්මාන්තය විවිධ රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කරන අතර එනමුත් තවමත් ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ පටු අඩු තක්සේරුවක් ඇත. එනමුත් ලොව රැකියා වෙළඳපොළෙන් 10%ක් සපුරන්නේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න