අද තරඟයත් වැස්සට සේදෙයි.

ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාව සහ බංගලාදේශය අතර අද (11) පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ තරඟය අත්හැර දැමීමට තරඟ විණිසුරුවන් තීරණය කළා.

ඒ අද උදෑසන සිට දිගින් දිගටම ක්‍රීඩාංගණයට ඇදහැලුණු වර්ෂාව හේතුවෙන්.

තරඟය අත්හැර දැමීමත් සමඟ කණ්ඩායම් දෙකටම එක් ප්‍රසාද ලකුණ බැගින් හිමිවූ අතර ශ්‍රී ලංකාව මේ වනවිට ප්‍රසාද ලකුණු 4 ක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.

ඊට ඔවුන් සහභාගී වූ තරඟ දෙකක් වර්ෂාව හේතුවෙන් අතහැර දැමීම නිසා ලබාගත් ප්‍රසාද ලකුණු දෙකක් ඇතුලත්.