නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය අදයි.

0
14

අද(14) නිකිණි පුර පසලොස්වක පොහොය දිනයි.

රජගහ නුවරදී අජාසත්ත රජුගේ දායකත්වයෙන් ප්‍රථම ධර්ම සංගායනාව පැවැත්වීම සහ ආනන්ද හිමියන් රහත් භාවයට පත්වුණේ මෙවන් පොහෝ දිනකයි.

එමෙන්ම බුදුන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුව නිදන් කර සේරුවිල චෛත්‍ය තැනීම ආරම්භ කිරිම, පෙරවස් මඟ හැර ගිය භික්ෂුන් වහන්සේලා පසුවස් සමාදන්විම නිකිණි පුර පලොස්වක පොහොය දිනක බවද ඉතිහාසයේ දැක්වෙනවා.