මහනුවර ඇසල පෙරහැරේ අවසන් දිනය අදයි.(PHOTOS)

0
17

ඓතිහාසික මහනුවර ඇසළ පෙරහැර මංගල්‍යෙය් අවසන් මහා රන්දෝලි පෙරහැර අද(14) රාත්‍රියේ වීථි සංචාරය කිරීමට නියමිතයි.

අද පෙරහැර නැරඹීම සඳහා මේ වන විටත් දළදා මාළිගාව පරිශ්‍රයට විශාල පිරිසක් පැමිණෙමින් සිටිනවා.

මේ වන විට මාළිගාව අවට තත්වය මෙන්න.