විශේෂ ප්‍රකාශයක් ලබා දෙන්න බදියුදීන් FCID යයි.

0
151

ලංකා සතොස ආයතනයට සහල් ගෙන්වීමේදී සිදුවූ අක්‍රමිකතාවක් පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාද් බදියුදීන් මහතා පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශය වෙත පැමිණ තිබෙනවා.

2014 – 2015 කාලය තුළ ලංකා සතොස ආයතනයට සහල් මෙට්‍රික් ටොන් දෙලක්ෂ 257000ක් ගෙන්වීමේදී සිදුවූ අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණිලි ලැබී තිබුණා.

මේ පිළිබඳ ප්‍රකාශයක් ලබාදීමට බදියුදීන් අමාත්‍යවරයා අද උදෑසන 10ට පමණ එම ස්ථානයට වෙත පැමිණ ඇති අතර මීට සුළු වේලාවකට පෙර ඉන් පිටත් වූ බව ද වාර්තා වෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here