යාපනය කොටුවේ බුදු පිළිමයක් තැබීමට අවසර නොදෙන්නැයි TNA මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් ලිපියක්

යාපනය කොටුව ඇතුලත බුදු පිළිමයක් තැබීමට සැලසුම් සකස් කොට ඇති නිසා ඊට අවසරනොදෙන ලෙසත් වහාම මේ පිළිබදව සොයා බලන ලෙසත් යාපනයේ දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිසක් යාපනය නගරාධිපතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.
යාපනය නගරාධිපතිවරයාට ලිපියක් යවන දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිස පවසා ඇත්තේ යාපනය කොටුව තුළ ඉදි කෙරෙන යුද හමුදා කදවුරේ නිලධාරීන් විසින් මේ බුදු පිළිමය තැබීමට සැලසුම් කොට ඇති බවයි.
යාපනය කොටුව තුළ බුදුපිළිමයක් තැබීම යළි අර්බුදයකට හේතුවක් විය හැකි බැවින් වහාම එම කටයුත්ත නතර කරවන ලෙසද දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරු නගරාධිපතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ.
යාපනය කොටුව තුළ කදවුරු බදින හමුදා සාමාජිකයින්ට වන්දනාමාන කිරීම සදහා යාපනයේ නාග විහාරය තිබියදී ඔවුන්ට අළුතින් බුදු පිළිමයක් තැබීමට කිසිදු අවශ්‍යතාවයක් නැතැයිද දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ මන්ත්‍රීවරු පිරිස පවසා ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න