උතුරේ අක්කර 4,000ක් ඉල්ලා ටී.එන්.ඒ. යෙන් ලිපියක්

යුද හමුදාව, පොලීසිය හෝ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින නැතහොත්, රජයට අයත් උතුරේ තවත් අක්කර 4,207 ක භූමි ප‍්‍රදේශයක් සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත නිදහස් කරන්නැයි දෙමළ ජාතික සන්ධානය ආණ්ඩුවට බල කරනවා.

පාර්ලිමේන්තු මන්තී‍්‍ර ශීවඥානම් ශී‍්‍රධරන් පැවසුවේ මේ පිළිබඳ ලිඛිත ඉල්ලීමක් උතුරු පළාත් ආණ්ඩුකාරවරයා වෙත ද භාරදී ඇති බවයි.

කිලිනොච්චියේ සාමාන්‍ය ජනතාවට අයත් ඉඩම් අක්කර 2,088 ක් තවදුරටත් යුද හමුදාව, පොලීසිය හෝ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රඳවා ගෙන තිබෙන බව ශිවඥානම් ශ‍්‍රීධරන් මන්තී‍්‍රවරයා වැඩිදුරටත් පවසනවා.

කිලිනොච්චියේ සාමාන්‍ය ජනතාවට ලබා දියයුතු තවත් ඉඩම් අක්කර 2,119 ක් රජය යටතේ පවතින බවයි ඔහු පෙන්වා දෙන්නේ. සාමාන්‍ය ජනතාව වෙත නිදහස් කරන්නැයි තමන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙම භූමි ප‍්‍රදේශය බව ද මන්තී‍්‍රවරයා කියා සිටියා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න