අගමැති, රාජිත සහ ටී.එන්.ඒ. දැන් සාකච්ඡාවක

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ හා රාජිත සේනාරත්න අමාත්‍යවරයා දෙමළ ජාතික සන්ධානය සමඟ සාකච්ඡාවක නිරත වෙමින් සිටින බව දැන් වාර්තා වේ. ඒ පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ දී.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න