අදත් ගිඟුරුම් සහිත වැසි.

සවස් කාලයේදී ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වීමේ හැකියාවක් ඇති බවත්, විශේෂයෙන් උතුරු, උතුරු-මැද,වයඹ, ඌව සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ තාවකාලිකව තද සුළං ඇති විය හැකි බවත් කාලගුණ විද්‍යා දේපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරනවා.

බස්නාහිර, මධ්‍යම සහ සබරගමුව පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති විය හැකියි.

අකුණු මඟින් සිදුවන අනතුරු අවම කරගැනීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙනවා.