තොණ්ඩමන් වැඩ භාරගනී.

ප්‍රජා සවිබලගැන්විමේ සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන කැබිනට් අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතා අද (22) පස්වරුවේ කොල්ලුපිටියේ පිහිටි එම අමාත්‍යංශයේදී නිල වශයෙන් සිය වැඩ භාර ගත්හ.


ප්‍රජා සවිබලගැන්විමේ සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් අමාත්‍යංශය වෙත පැමිණි ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාව පිළිගැනීමෙන් අනතුරුව අමාත්‍යවරයා විසින් සිය අමාත්‍යංශ කාර්යයාලයේදි වැඩ භාර ගන්නා ලදි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න