පකිස්ථාන සංචාරයේ නායකත්වයේ ගැටළුවක්. තිරිමාන්නත් නැහැ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ලහිරු තිරිමාන්න කොන්දෙ ආබාධයකට ලක්ව තිබේ. ඒ අනූව එළඹෙන පකිස්තාන තරඟ සංචාරය ඔහුට අහිමි වීමේ වැඩි ඉඩ කඩක් පවතී. දිමුත් කරුණාරත්න විසින් ආරක්ෂක හේතූන් මත පකිස්තාන තරඟාවලියට සහභාගි වීම ප්‍රතික්ෂේප කළ නිසා බොහෝ දෙනාගෙ මතය වූයේ තිරිමාන්න පකිස්තාන තරඟාවලියේ නායකත්වය දරණ බවටයි. නමුත් මෙම අබාධයත් සමඟම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුව තිබේ.