පොලිසියට පොඩි වැරදීමක් වෙලා. – PHOTOS

0
442

අමාරා මජීඩ් නැමැති ඇමෙරිකාවේ වෙසෙන මුස්ලිම් තරුණියකගේ ඡායාරූපයක් ෆාතිමා කාදියා නැමැති සැකකාරියගේ නම ඉදිරියෙන් අමුනා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රසිද්ධ කර ඇති බව අපි මීට පෙර ඔබට වාර්තා කාළා.

එම වැරැද්ද පිළිගනිමින් ශ්‍රී ලංකා පොලිස් මූලස්ථානය නිවේදනයක් නිකුත්කර තිබෙනවා.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here