“ආණ්ඩුව ‌ගැන තිබුණ විශ්වාසය නැතිවුණා” – අගමැති

0
712

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසුව ආණ්ඩුව කෙරෙහි ජනතාව තිබූ විශ්වාසය නැතිවී ගිය බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ප්‍රකාශ කළා.

ඉඩම් ඔප්පු බෙදාදීමේ උත්සවයකදී ජනතාව අමතමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

“මේ බෝම්බ පිපිරීම නිසා ඇත්ත වශයෙන්ම රටේ දේශපාලන තත්ත්වයත් කැළැඹීමකට ලක්වුණා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕන. ආණ්ඩුව කෙරෙහි තිබුණ විශ්වාසයත් නැතිවුණා.

ආණ්ඩුවේ හිටියත් විපක්ෂයේ හිටියත් දේශපාලඥයෝ ගැන තිබෙන විශ්වාසයත් නැතිවුණා.

නමුත් මේ යන්ත්‍රණය කෙරෙහි ජනතාවගේ විශ්වාසය යම් දුරකට රඳවා තබා ගන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණා. දෙමටගොඩට ගිහින් රාත්‍රී 9.00 වෙන්න ඉස්සේල්ලා පළමු කණ්ඩායම අල්ලගත්තා.

එදා ගත්ත ඒ පියවර නිසා දැන් වෙනකොට ඒ සියලු දෙනා අත්අඩංගුවට අරගෙන තිබෙනවා. අපි නම් කවුරුවත් ආරක්ෂා කරන්න යන්නේ නෑ. ඇමතිවරුවත් මන්ත්‍රීවරුවත් කවුරුවත්.

මොකක් හරි තොරතුරක් තිබෙනවා නම් පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ගිහින් දෙන්න. ආරක්ෂා කරන්න කවුරුවත් නෑ. හංගන්න කවුරුවත් නෑ. දැනගන්න දේ අරගන්න අපි ලෑස්තියි ඒ අනුව ක්‍රියා කරන්න”