“වත්මන් රජය මඟින් සංවිධානාත්මක ලෙස නාගරික නවීකරණයක් සිදු කරමින් පවතිනවා” – අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියයි.

වත්මන් රජය මඟින් සංවිධානාත්මක ලෙස නාගරික නවීකරණයක් සිදු කරමින් පවතින බව අද (20) කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති වැඩසටහනක දී සිය අදහස් දක්වමි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසුවා.

කොළඹ, නුවර පමණක් නොව සියලුම නගරවල විශාල සංවර්ධනයක් සිදු කෙරෙමින් පවතින බවත් ,මෙම සංවර්ධනය ඇරඹුමක් පමණක් වන අතර ඉදිරි වසර 5-10 අතර කාලයක් මෙම ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා යුතු බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

බස්නාහිර පළාතේ කොළඹ අවට ප්‍රදේශය මහ නගරයක් බවට පත් කිරීමේ වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතින බවත්, සැහැල්ලු දුම්රිය මාර්ග, නව නිවාස සංකීර්ණ ආදිය මෙම වැඩපිළිවෙලේම කොටසක් බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළා.

කොළඹ නගරයේ ද සීඝ්‍ර සංවර්ධනයක් දැක ගත හැකි බවත් කොළඹ නගරය ඉන්දියන් සාගරයේ ප්‍රධාන නගරය බවට පත්වෙමින් පවතින බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසුවා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න