උතුරු ප්‍රදේශය යළි නඟා සිටුවන බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියයි.

යුද්ධයෙන් පීඩාවට පත්වූ යාපනය ඇතුළු උතුරු ප්‍රදේශය යළි නඟා සිටුවා, යාපනය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන නගරයක් බවට පත්කිරීම තම අරමුණ බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.

එමෙන්ම යාපනය කේන්ද්‍ර කොට ගෙන විශාල ආර්ථික ප්‍රබෝධයක් ඉදිරි වසර 05 තුළ ඇති කරන බවත්, යාපනය නගරාධිපතිවරයා සමඟ එක්වී යාපනය නව නගරය සැලසුම් කොට ඉදිකිරීමට දැන් මූලික පියවර ගෙන ඇති බවත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.

ඔහු මෙලෙස අදහස් දැක්වූයේ, යාපනයේ මයිලඩි ධීවර වරායේ ප්‍රථම අදියර විවෘත කරලීමේ උත්සවයට එක්වෙමින්.