හිජාබය ගැන ගැටලුව අවසන් බව ඇමති හලීම් කියයි.

0
209

මුස්ලිම් කාන්තාවන්ගේ හිජාබය සම්බන්ධයෙන් මතුව තිබූ ගැටලුව විසඳී තිබෙන බව තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය එම්.එච්.ඒ.හලීම් මහතා පවසනවා.

හදිසි නීතිය යටතේ ජනාධිපතිවරයා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයේ කන පෙනෙන සේ හිජාබය පැලඳිය යුතුයැයි දක්වා තිබුණු බවත්,ඒ සම්බන්ධයෙන් මුස්ලිම් සමාජයෙන් මතුවූ ඉල්ලීම සලකා බලා කන වැසෙන සේ හිජාබය පැළඳීමට අවසර ලබාදෙමින් නව ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇතැයි ජනාධිපතිවරයා පැවසූ බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

එහෙත් මේ දක්වා එම ගැසට් නිවේදනය තමන් නොදුටු බවද ඒ මහතා අවධාරණය කළා. පරීක්ෂා කිරීම්වලට හා මෙහෙයුම්වලට පැමිණෙන ආරක්ෂක අංශ ඉල්ලීමක් කළහොත් ජාබය ඉවත් කර එම පරීක්ෂණවලට සහාය ලබාදීමට මුස්ලිම් කාන්තාවන් සූදානමින් සිටින බවද හලීම් මහතා කියා සිටියා.