වී තොග නිකුත් නොකිරීමෙන් අර්බුදකාරී තත්වයක්.

කැබිනට් තීරණයට අනුව අලෙවි කිරීම සඳහා වී අලෙවි මණ්ඩලය වී තොග නිකුත් නොකිරීම හේතුවෙන් අර්බුදකාරී තත්වයක් මතුවී ඇති බව දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරු පවසනවා.

ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ, අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයට අනුව රජයේ වී තොග අලෙවි කිරීම සඳහා ටෙන්ඩර් පටිපාටියට අනුකූලව කටයුතු කළ බව ය.

ඒ සඳහා ගැණුම්කරුවන්ගෙන් මුදල් ද ලබා ගෙන ඇති බව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් ලේකම් ආර්.එම්. වන්නිනායක මහතා පවසනවා.

මේ සම්බන්ධයෙන් වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති කස්තුරි අනුරාධනායක මහතා සඳහන් කළේ, ජීවන වියදම් කමිටුවේ තීරණය අනුව තමුන් වී තොග නිකුත් නොකරන බවයි.

ඒ, රටේ ආරක්ෂිත ආහාර තොග පවත්වාගෙන යා යුතු බැවින් රජයේ වී තොග අලෙවි නොකිරීමට ජීවන වියදම් කමිටුව ගත් තීරණයට අනුවයි.

දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් ටෙන්ඩර් කැඳවා වී තොග අලෙවි කර ඇත්තේ වියදම් වූ මිලට වඩා අඩු මිලකට බව ද වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා සඳහන් කළා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න