විෂ ශරීර ගතවීමක් නිසා සා.පෙළ අහිමි වූ සිසුවිය


විෂ ශ‍රීර ගතවීමක් හේතුවෙන් මෙවර සාමානය පෙළ විභාගයට සහභාගිවීමට නොහැකි වූ සිසුවියක් පිළිබද පුවතක් තිස්සහමහරම යෝධකන්දිය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වනවා.

සිසුවිය වැඩිදුරටත් සදහන් කලේ පාසලේ හොදම යෙහෙළිය ලබාදුන් කෙටි ආහාරයක් ගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම රෝගී තත්ත්වය ඇති වූ බවයි.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න