ෆයිනෑන්ස් ශ්‍රී ලංකා සමුළුව අද කොළඹ දී

දි ඒෂියන් බෑන්කර් ජාත්‍යන්තර සමුහය සංවිධානය කරන ෆයිනැන්ස් ශ්‍රී ලංකා සමුළුව අද කොළඹ shangri la හොටෙලයේ ආරම්භ වේ. මහා බැංකු අධිපති ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි ඇතුළු කලාපයේ සියලු ප්‍රධාන මුල්‍ය ආයතන වල නියෝජිතයන් පැමිණෙනු ඇත.

සමුළුවේ තොරතුරු citizen වෙතින් …