සබරගමුව සරසවිය ඇරඹෙන දිනය දැනුම් දෙයි.

0
112

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු මැයි 21 වැනිදා ආරම්භ කරන බව විශ්වවිද්‍යලයේ ලේඛකාධිකාරී වී.ඩී. කිත්සිරි මහතා පවසනවා.

මැයි 20 වෙනිදා පෙරවරු 9.00 ත් පස්වරු 6.00 ත් අතර කාලය තුළ නේවාසිකාගාර හිමි සියලුම සිසුන් නේවාසිකාගාර වෙත වාර්තා කළයුතු බවත් තම අනන්‍යතාව තහවුරු කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල හැඳුණුම් පත හෝ ශිෂ්‍යවාර්තා පොත රැගෙන පැමිණෙන ලෙස ලේඛකාධිකාරී වී.ඩී. කිත්සිරි මහතා කියා සිටියා.

ආරක්ෂක හේතූන් මත නියමිත දිනට පෙර සිසුන් පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස ද විශ්වවිද්‍යාලය අවධාරණය කළා.