ක්‍රීඩා පුහුණුකරු පත්විම් ප්‍රදානයත් කල් දමයි.

හෙට (29) වන සදුදා දින පෙරවරු 10.00ට අරලියගහ මන්දිරයේ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා පත්වීම් ලිපි ප්‍රදානය කිරීමේ උත්සවය කල් දම තිබෙනවා.

රට තුළ උද්ගතව ඇති තත්වය සැලකිල්ට ගනිමින් මෙය කල් දැමීමට තීරණය කර ඇති අතර උත්සවය පැවැත්වෙන දිනය ඉදිරියේදී දැනුම් දීමට පියවර ගන්නා බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය කියා සිටියා.