අමරපුර නිකාය සහ රාමඤ්ඤ නිකාය ඒකාබද්ධ වෙයි.

මෙරට ශාසන ඉතිහාසයේ නව පරිච්ඡේදයක් එක් කරමින් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර නිකාය සහ රාමඤ්ඤ නිකාය අද ඒකාබද්ධ වීමේ ගිවිසුමකට අත්සන් තැබුවා.

ඒ අනුව මින් ඉදිරියට එය ‘‘ශ්‍රී ලංකා අමරපුර රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාව’’ ලෙස සංශෝධනය වෙනවා.

එම සම්මුතියට අද පස්වරුවේ ශ්‍රී ලංකා පදනම් ආයතනයේදී අමරපුර නිකායේ මහානායක අතිපූජ්‍ය කොටුගොඩ ධම්මාවාස මහා නාහිමියන් සහ රාමඤ්ඤ මහා නිකායේ මහානායක අතිපූජ්‍ය නාපානේ පේමසිරි මහානාහිමියන් අත්සන් කරනු ලැබුවා.