ප්‍රහාර වලට සම්බන්ධ මේ අය ගැන දන්නවා නම් පොලීසියට කියන්න. – PHOTOS

0
375

පසුගිය දා පාස්කු ඉරිදා දිනයේ දේවස්ථාන හා හෝටල් සංකීර්ණ ආශ්‍රිතව සිදු වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාර මාලාවට අදාළව සැකකරුවන් හා සැකකරින්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් පොලීසිය විසින් ප්‍රසිද්ධ කර තිබෙනවා.

මෙම පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් යම් තොරතුරක් වෙතොත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ පහත් සඳහන් දුරකථන අංක වෙත දැනුම් දෙන මෙන් පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

දුරකථන අංක :- 071 8591771/ 011 2422176,/ 011 2395605

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here