ගෝඨාගේ පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ප්‍රතික්ෂේප කරයි – මහාධිකරණයේ නඩුව දිනපතා ඇසීමට අවස්ථාව

ඩී. ඒ. රාජපක්ෂ අනුස්මරණ කෞතුකාගාරය පිළිබද වත්මන් නඩුව ඇසීම නවත්වන ලෙස ඉල්ලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ කළ ඉල්ලීම , ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය අද ප්‍රතික්ෂේප කළා .

ඒ අනුව ස්ථිර ත‍්‍රිපුද්ගල විශේෂ මහාධිකරණයට මෙම නඩුව ඔක්තොම්බර් 15 වැනිදා සිට දිනපතා විභාගයට ගැනීමට අවස්ථාව හිමිවේ.