සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක විරාත් කෝලි වාර්තා පිට වාර්තා තබයි.

හැමෝම ආදරය කරන ක්‍රිකට් තරුවක් තමයි විරාත් කෝලි. ඔහු අලුත් වාර්තාවක් තබන්න සමත් වෙලා තියෙනවා.

ඒ, සමාජ මාධ්‍ය ජාල භාවිතා කරන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන් අතරින් ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට කෝලිට හැකියාව ලැබුණා.

මේ වන විට සමාජ මාධ්‍යයන් තුළ මිලියන 100ය ඉක්මව වූ රසික රසකාවියන් පිරිසක් විරාත් කෝලි වාටා එක්ව සිටින අතර ෆේස්බුක් තුළ මිලියන 37, ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් මිලියන 33 හා ට්ටිටර් මිලියන 29.5ක් ඉන්නවා.

එමෙන්ම 2018 වසරේදී කොලිගේ බිරිඳ අනුෂ්කා ෂර්මා සමඟ ගත් ඡායාරූපයක් ට්විටර් හරහා වැඩිම කැමැත්ත ලැබුණු ඡායාරූපය බවට ද පත්වුණා.

සමාජ ජාල භාවිතා කර ක්‍රීඩකයන් අතරින් ලෝකයේ ප්‍රථම ස්ථානය හිමි කර ගැනීමට පෘතුගීසි ජාතික සුපිරි පාපන්දු ක්‍රීඩක ක්‍රිස්ටියානෝ රොනාල්ඩෝ සමත් වී ඇති අතර මේ වන විට මිලියන 366 සමාජ ජාල රසික රසිකාවියන් පිරිසක් සිටිනවා. ඒ ෆෙස්බුක් තුළ මිලියන 122, ඉන්ස්ටර්ග්‍රෑම් මිලියන තුළ 77.8 හා ට්විටර් තුළ මිලියන 166ක් වශයෙන්.