යහපාලනය ගැන දුක් වන සුමන්තිරන්

විධායක ජනාධිපති ධූරය අහෝසි කරන්නට විරුද්ධ වන යහපාලනය ගැන තමන් කණගාටු වන බව ජාතික සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී එම්. ඒ. සුමන්තිරන් ට්විටර් පණිවිඩියක් නිකුත් කරමින් ප්‍රකාශ කර ඇත. එමෙන්ම යෝග්‍ය තව මත නොව ප්‍රතිපත්ති මත දෙමළ ජාතික සන්ධානය ඕනෑම වේලාවක සහය දෙන බවද ඔහු සඳහන් කර ඇත.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න