අන්තවාදයට සම්බන්ධ සැකකාරියක් අත්අඩංගුවට.

0
652

දඹුල්ල, කැකිරාව මඬාටුගම ප්‍රදේශයේ සිදුකළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී අන්තවාදි කටයුතු වලට සම්බන්ද බවට සැකපිට කාන්තාවක් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පොලිස් විශෙෂ කාර්ය බළකාය සමත්ව තිබෙනවා.

අත්අඩංගුවට ගෙන කළ වැඩිදුර විමර්ශනවලදී RPG උණ්ඩවලට යෝදන ටේල් කොටසක්, මෝටාර් උණ්ඩවලට යොදන ටේල් කොටස 4ක්, කාලතුවක්කු උණ්ඩ හිස් කොපුවක්, පාසලක හෝ හෝටලයක යැයි සිතිය හැකි සිතියමක්, ටී.56 බැලෑන්ක උණ්ඩ හිස් කොපු 17ක් හා ටී . 56 උණ්ඩ හිස් කොපු 32ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මීට අමරතව පොලිස් විශේෂ කාර්ය බළකාය එම ප්‍ර දේශයේම කළ සෝදිසි මෙහෙයුමකදී අත්තවාදී කටයුතු වලට සම්බන්ධ පුද්ගලයෙක් බැංකු පොත් 02ක් හා ගුවන් බලත්‍රයක් සමග සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.