ශ්‍රී ලංකන් සමාගම ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේ කෝප් කමිටු වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට.

ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවා සමාගම, ගුවන් යානා ඇණවුම් ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම සඳහා 2013 සහ 2014 වර්ෂවලදී ඒ – 350 / 900 ගුවන් යානා 8 ක් අත්පත් කර ගැනීමේ ගිවිසුම අවසන් කිරීම පිළිබඳ පොදු ව්‍යාපාර කාරක සභාවේ වාර්තාව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති විසින් අද (21) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා.

අදාළ වාර්තාවේ සංයුක්ත තැටි සහ පිටපත් පාර්ලිමේන්තුවේ සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට ලබාදීමට කටයුතු කර ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරයා එහිදී අවධාරණය කළේ.

මේ අතර පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් වන සුනිල් හඳුන්නෙත්ති සහ මහින්ද අමරවීර ඒ සම්බන්ධයෙන් දිනක විවාදයක් ඉල්ලා සිටි අතර, ඒ සඳහා සභා නායක අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල එකඟ වී තිබෙනවා.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න