ශ්‍රී ලංකන්, Mac Book Pro 15 වාරණය කරයි.

ගිනි ගැනිමේ අවදානමක් පවතින බැවින් ඇපල් අඟල් 15 මැක්බුක් ප්‍රෝ උපාංග ගුවන් ගමන් සඳහා රැගෙන යාමට අවසර නොදීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම පියවර ගෙන තිබේ.

එම උපාංගයේ බැටරිය අධික ලෙස රත්වී ගිනි ගැනීමේ අවදානමක් පවතින බව ඇපල් සමාගම විසින් නිවේදනය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ගුවන් සමාගම පවසයි.

එමනිසා ගුවන් මගීන් සතුව පවතින එම උපාංග වල එවැනි බලපෑමක් නොමැති බවට ඇපල් සමාගමෙන් තහවුරු කර ගන්නා ලෙස ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම මගීන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.

ගුවන් තොටුපලේදී එම උපාංග පරික්ෂාවට ලක් කිරිමේදී බැටරිය නැවත ප්‍රතිස්ථාපනය කර ඇති බවට සාක්ෂි ඉදිරිපත් කිරිමට ගුවන් මගීන් සමත් විය යුතු බව ද එම සමාගම පවසයි.

එසේ සනාථ කර ගැනිමට නොහැකි වන මගීන්ට තම උපාංගය රැගෙන යාමට අවස්ථාව ලබා නොදෙන බව ද ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම දන්වයි.

එම නිසා ඇපල් සමාගමේ වෙබ් පිටුවට පිවිස එහි උපදෙස් අනුව කටයුතු කර තමා සතු උපාංග වල බැටරි ප්‍රතිස්ථාපනය කරගැනිමට කටයුතු කරන ලෙස එම සමාගම ඉල්ලා ඇත.