පාකිස්තාන සංචාරය, සැලසුම් කළ පරිදි – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පාකිස්තාන සංචාරය, සැලසුම් කළ පරිදි සිදුකරන බව, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ලේකම් මොහාන් ද සිල්වා කියයි

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න