පැරා දුනු විදීමේ ශූර, එම්. ජී. සම්පත් රන් පදක්කමක් සමගින් 2020 ටෝකියෝ පැරා ඔලිම්පික් වරම් දිනයි.

ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාවේ එම්.ජී. සම්පත් බණ්ඩාර මෙවර තෙවැනි ආසියානු දුනු විදිමේ ශූරතාවෙන් රන් පදක්කමක් දිනාගැනීමට සහ එයින් මහද්වීපික සුදුසුකම් ලැබීමේ පටිපාටිය අනුව 2020 ටෝකියෝ පැරා ඔලිම්පික්‌ සඳහා ද සුදුසුකම් ලැබීම ද මේ අනුව සිදුවිය.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රීඩකයෙකු මෙම තරඟාවලියේ සඳහා දුනු විදීමේ ඉසව්වෙන් රන් පදක්කමක් ලැබූ ප්‍රථම අවස්ථාව ද මෙය වේ.

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න