සාග් තරඟාවලියේ පළමු දින අවසානයේ ලංකාවට පදක්කම් වැස්සක්

13වන දකුණු ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ පළමු දිනය ඊයේ (2) නිමා විය. එහිදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පදක්කම් රාශියක් ලබා ගැනීමට සමත් වුණා.

2019.12.02 (පළමු දින) පදක්කම් ගණන

 
රන් පදක්කම් 🥇- 03

රිදී පදක්කම් 🥈 - 09

ලෝකඩ පදක්කම් 🥉- 14

මුළු පදක්කම් 🎖- 26

තහවුරු කරන ලද , විශ්වසනීය 💯 සියලු උණුසුම් පුවත් 📰 නොමිලේම 🆓 එසැනින් ඔබේ දුරකථනයට ලබා ගැනීමට මෙම Link එක Click කරන්න